Biblioteca Digital Loyola

Scotus nouissime cum emendatissimo codice parisino castigatus : additis repo[n]sionibus ad argumenta locis suis, [et] annotationibus opinionum diuerso[rum] doctorum, ac etiam textuum co[m]mento[rum] Aristotelis in marginibus, nec no[n] textu magistri sent

Repositorio Dspace

Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License

Buscar en DSpace


Listar

Mi cuenta