Cristauaren dotrinaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue escola maisuac aterea.

No hay miniatura disponible
Ficheros en el ítem
No hay ficheros asociados a este ítem
Ir al repositorio origen
Fecha
1858
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Donostia : Pio Zuazuaren Moldizteguia
Resumen
Descripción
Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XIX -- Periodo : primer euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XIX. md. -- Aroa : lehen euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Julio 1994 18-52
Formato
270 p. ; 16 cm.
Materias
Catecismos s.XIX
Citación