Esku-liburua / Kardaberaz'tar Agustin Aitak animen onerako ipiñitako goiz eta gabeko otoitzak, meza, errosario deuna, pekatuen gogoratze ta aitortzea, jaun-artzea, bezperak, kalbarioak eta beste otoitz asko.

No hay miniatura disponible
Ficheros en el ítem
No hay ficheros asociados a este ítem
Ir al repositorio origen
Fecha
1923
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Tolosa : E. López
Resumen
Descripción
Ejemp. falto por el final
Formato
390 p. ; 15 cm.
Materias
Literatura religiosa vasca s.XVIII, Iglesia Católica libros de oraciones y devociones vascos s.XVIII
Citación