Cristauaren bicitza, edo bicitza berria eguiteco videa, eta ondo illtzen icasteco, ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac / animen provechuraco confesore jaun celosoai, eta ondo ill nai dutenai, ta ondo illtzen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai, Agustin Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac

No hay miniatura disponible
Ficheros en el ítem
No hay ficheros asociados a este ítem
Ir al repositorio origen
Fecha
1850
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Tolosa : Mendizabalen alarguna-ren Moldiztegia
Resumen
Descripción
Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XVIII -- Periodo : primer euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XVIII. md. -- Aroa : lehen euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Junio 1994 18-46
Formato
165 p. ; 15 cm.
Materias
Literatura religiosa vasca s.XVIII, Vida cristiana s.XVIII
Citación