Estadísticas de Cristauaren bicitza, edo bicitza berria eguiteco videa, eta ondo illtzen icasteco, ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac / animen provechuraco confesore jaun celosoai, eta ondo ill nai dutenai, ta ondo illtzen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai, Agustin Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac

Visitas totales

views
Cristauaren bicitza, edo bicitza berria eguiteco videa, eta ondo illtzen icasteco, ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac / animen provechuraco confesore jaun celosoai, eta ondo ill nai dutenai, ta ondo illtzen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai, Agustin Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac 0

Visitas totales por mes

views
marzo 2023 0
abril 2023 0
mayo 2023 0
junio 2023 0
julio 2023 0
agosto 2023 0
septiembre 2023 0