Estadísticas de Cristauaren bicitza, edo bicitza berria eguiteco videa, eta ondo illtzen icasteco, ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac / animen provechuraco confesore jaun celosoai, eta ondo ill nai dutenai, ta ondo illtzen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai, Agustin Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac

Visitas totales

views
Cristauaren bicitza, edo bicitza berria eguiteco videa, eta ondo illtzen icasteco, ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac / animen provechuraco confesore jaun celosoai, eta ondo ill nai dutenai, ta ondo illtzen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai, Agustin Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac 0

Visitas totales por mes

views
enero 2024 0
febrero 2024 0
marzo 2024 0
abril 2024 0
mayo 2024 0
junio 2024 0
julio 2024 0